Leczenie czerniaka

Nowotwory złośliwe są to jednostki chorobowe, w których istotą jest nadmierny rozrost dzielących się, zmutowanych komórek organizmu. Nowotwory stanowią drugi (po chorobach serca) powód przedwczesnych zgonów wśród obywateli Europy Zachodniej, a także Stanów Zjednoczonych. Jedną z najbardziej złośliwych odmian nowotworów jest czerniak. Rozwija się on ze zmian mutacyjnych komórek barwnikowych (melanocytów).

Czynniki genetyczne i środowiskowe.

Dużą rolę odgrywają tutaj nie tylko czynniki genetyczne, ale i środowiskowe (nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV, brak ochrony przeciwsłonecznej etc.). Czerniak jest podatny na leczenie tylko, jeśli zostanie wcześnie zdiagnozowany. W przeciwnym wypadku daje liczne przerzuty, a zmiany mogą stać się zaawansowane (z tendencjami do owrzodzeń). Średnia długość życia z nieleczonym nowotworem wynosi 6 – 8 miesięcy. Tymczasem przy odpowiednio wcześnie postawionej diagnozie można zastosować różne rodzaje leczenia. Należą do nich m.in.: operacje chirurgiczne (polegające na wycięciu zmiany skórnej oraz sporego marginesu skóry zdrowej, a często również okolicznych węzłów chłonnych); chemioterapia (całościowa jak i wyizolowana); immunosupresja ( hamowanie procesu wytwarzania przeciwciał przy użyciu specjalnych leków); terapia genowa (pozostająca jeszcze w fazie badań mających zwiększyć jej skuteczność).

Odporność na chemioterapię i radioterapię.

Należy przy tym pamiętać, że czerniak często wykazuje odporność na radioterapię i chemioterapię. Współczesna medycyna wciąż poszukuje metod, które pozwoliłyby zahamować rozwój nowotworów skóry (nawet w zaawansowanych postaciach schorzenia). Niestety obecnie czerniak jest całkowicie uleczalny jedynie we wczesnych fazach. Dlatego najważniejsza jest profilaktyka oraz regularne badania kontrolne.

Zapraszamy do współpracy!

Biuro
ul. Żniwna 3, 45-763 Opole Tel: 789 457 741
© Copyright Problemy skóry | Pielęgnacja i zabiegi | Choroby 2021